Anmäl dig här

11 maj 2022 08:30-10:00Online och kostnadsfritt

Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin!

Gå till livesändningen på Youtube!

Internet och sociala medier har gjort det enklare att sprida desinformation och konspirationsteorier än någonsin tidigare. Det sägs att vi lever i en tid av ”infodemi” och ”information disorder” där fakta och kunskap ständigt utmanas av alternativa sanningar.

Men på vilket sätt utgör konspirationsteorier ett hot mot vår demokrati? Hur sprids de? Och vilka är det som sprider?

Välkommen till ett digitalt frukostevent där du får lära dig mer om konspirationsteorier, vilka konsekvenser de riskerar att få på samhällsnivå och vad vi gemensamt kan göra för att bemöta dem på bästa sätt.Vi ses den 11 maj!

Eventet är online och kostnadsfritt.

Anmäl dig här

Program

08:30 - Hej och välkomna!
Robin Vetter, moderator Internetstiftelsen, hälsar välkomna och inleder morgonen.

08:40 – Därför är konspirationsteorier ett hot mot demokratin

Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria, som sedan 2011 specialiserat sig på radikaliseringsprocesser och i synnerhet konspirationsteorier.

09:20 - Paneldiskussion: Hur bygger vi bäst upp samhällets motståndskraft mot konspirationsteorier och desinformation?


Andreas Önnerfors
Per Enerud, senior analytiker, Myndigheten för psykologiskt försvar
Kalle Thunell, nätaktivist och moderator i Facebook-gruppen #jagärhär

Moderator: Robin Vetter

09:55 - Tack och hej!

Robin Vetter avslutar morgonen med en kort summering.Eventet är online och kostnadsfritt

Anmäl dig här

Andreas Önnerfors
Professor i idéhistoria

Andreas Önnerfors är professor i idéhistoria. Sedan 2011 har han specialiserat sig på att studera radikaliseringsprocesser och i synnerhet konspirationsteorier. 2021 släpptes rapporten ”Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning” (MSB).

Läs mer

Per Enerud
Senior analytiker

Per Enerud har en bakgrund som journalist och arbetade fram till årsskiftet vid EU:s utrikestjänst i en arbetsgrupp med uppgift att upptäcka, dokumentera och motbevisa Kremls desinformation (euvsdisinfo.eu).

Läs mer

Kalle Thunell
Moderator i Facebook-gruppen #jagärhär

Kalle Thunell är till yrket frilansande musiker, och på fritiden nätaktivist och aktiv i nätverket och Facebook-gruppen #jagärhär. Som moderator är han med och driver den svenska gruppen och samordnar dess ca 70 000 medlemmar i aktioner som har som mål att motverka hat och desinformation i kommentarsfält runtom på nätet. De senaste två åren har han fokuserat på de konspirationsteorier som florerat kring pandemin och vaccinfrågan.

Läs mer

Robin Vetter
Community Manager på Goto 10 Stockholm, Internetstiftelsen

Robin är ansvarig community manager för Goto 10 i Stockholm. Han har en bakgrund som journalist och har tidigare arbetat som digitaliseringsexpert på tankesmedjan Fores.

Läs mer

Internetstiftelsen i samarbete med

Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Bland annat genom den kostnadsfria lärresursen Digitala lektioner och den folkbildande tjänsten Internetkunskap.

Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndighetens för psykologiskt försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.

#jagärhär

#jagärhär har inspirerat hundratusentals människor från hela Europa att ta upp kampen för ett demokratiskt och inkluderande samhälle. Genom Facebook-grupperna med samma namn motverkar medlemmarna falska nyheter, alternativa fakta, samt hatiska och kränkande kommentarer på nätet. Nätverket är aktivt i 18 länder globalt och har 70000 medlemmar enbart i Sverige.

Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet och mångfald på mediemarknaden, där flera röster kommer till tals och att konsumenten ska ha tillgång till ett brett och tillgängligt utbud i radio, tv och nyhetsmedier.

#ViMåstePrata

#ViMåstePrata stärker folkbildningens demokratiarbete. Vi står upp för det demokratiska samtalet och skapar material och möten för att stärka demokratins motståndskraft. Länk till #ViMåstePrata demokratibank.

RISE Research Institutes of Sweden

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Mediekompass

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier. Bakom Mediekompass står svenska medieföretag och TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna).

Ung Media Sverige

Ung Media Sverige är ett ideellt riksförbund för dig som är ung och intresserad av medieproduktion. Gör du kanske film, har en podcast, vlogg, blogg, webbtidning eller fotograferar? Vårt mål är att skapa bättre förutsättningar för dig – och alla typer av ungdomsmedier.

Digidel

Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk. Den här länken tar dig till Digidels kunskapsbank.

MIK Sverige

Nätverket MIK Sverige arbetar för att stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige genom att utveckla kunskapen, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området. Nätverket koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen. I MIK Sveriges kunskapsbank finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet.